Ulaz Babić Siča: zatvoreno

 

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPAŠE GOVEDA I OVACA S CILJEM ODRŽAVANJA VISOKOPLANINSKIH TRAVNJAKA (NATURA 2000 STANIŠTA) NA PODRUČJU NACIONALNOG „PARKA SJEVERNI VELEBIT“

Temeljem članka 189. st. 3. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. i  16. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (KLASA: 012-03/14-01/01 URBROJ: 2125/18-01-20-06) te na temelju Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (NN 9/21) Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ dana  16. prosinca 2022. godine objavljuje

 JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u postupku je dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti ispaše goveda i ovaca s ciljem održavanja visokoplaninskih travnjaka (Natura 2000 staništa) na području „Nacionalnog parka Sjeverni Velebit“.

Cijeli tekst javnog poziva nalazi se u PDF-formatu.

Odgovor na upit poslovnog subjekta i pojašnjenje javnog poziva nalazi se u PDF-formatu.