Ulaz Babić Siča: zatvoreno

Djelatnici

Djelatnici

U Nacionalnom parku „Sjeverni Velebit“ radi 17 djelatnika, od kojih je većina stalno zaposlena, dok ih je nekoliko sezonskih. Rad Ustanove organiziran je u nekoliko odjela:

  • Ured ravnatelja

  • Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

  • Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja

  • Odjel općih i zajedničkih poslova


Ured ravnatelja

U Uredu ravnatelja obavljaju se svi administrativni, stručni i protokolarni poslovi vezani uz rad ravnatelja, kao i poslovi vezani uz komunikaciju s tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Irena Glavičić Sertić, dipl. ekonomist - ravnateljica


Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

 

 

Odjel stručnih poslova obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu Plana upravljanja, godišnjih Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, te skrb o kapitalnim ulaganjima u vezi Programa. Odjel organizira i koordinira znanstveni i stručni rad, bazu podataka i GIS-a o prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka, uspostavu i provedbu praćenja stanja (monitoringa) živog i neživog svijeta Parka, osmišljava i provodi programe vezane uz sustav posjećivanja, promociju, edukaciju i interpretaciju te radi druge stručne poslove. Odjel stručnih poslova ima 8 djelatnika, a rad Odjela vodi stručna voditeljica.

 

Katarina Blažević, dipl. ing. agronomije - stručna voditeljica

 

mr. sc. Dubravka Kljajo, dipl. ing. geologije - viša stručna savjetnica – geologinja

 

Irena Krušić Tomaić, dipl. ing. šumarstva - stručna savjetnica – šumarica

 

Franka Grbavac, mag. oecol. et prot. nat. - stručna suradnica – botaničarka

 

Vedran Katalinić, mag. oec. - stručni suradnik za promidžbu

 

Davor Krmpotić, dipl. ing. šumarstva - stručni suradnik – edukator

 

Marija Kragić, mag. biol. et oecol. mar. - stručna suradnica – edukatorica

 

Darko Devčić, stručni referent – informator III. vrste

 

Filip Nekić, stručni referent – informator III. vrste


Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja

 

 

Za neposredan nadzor i kontrolu provođenja mjera zaštite u Parku zadužen je Odjel nadzora. Usto, djelatnici Odjela obavljaju i poslove vezane uz izradu projektne i tehničke dokumentacije, kao i poslove održavanja cjelokupne infrastrukture u Parku, te pokretne i nepokretne imovine Parka. Sudjeluju u izradi i provedbi Plana upravljanja, godišnjih programa, te pružaju značajnu terensku i tehničku potporu provedbi znanstvenih i stručnih istraživanja, praćenju stanja, uspostavi baze podataka i drugim stručnim poslovima. Odjel ima šest djelatnika, a rad Odjela vodi glavni čuvar prirode.

 

Ljiljana Tonković - glavna čuvarica prirode, voditeljica odjela

 

Ivica Krmpotić - čuvar prirode

 

Adam Rukavina - čuvar prirode

 

Vladimir Lopac - čuvar prirode

 

Alen Nekić - čuvar prirode

 

Davor Ažić – pomoćni tehnički djelatnik

 


Odjel općih i zajedničkih poslova

Odjel općih i zajedničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove, te poslove čišćenja poslovnih prostora Ustanove, kao i određenih javnih površina. U Odjelu su zaposlene tri djelatnice.

 

Renata Devčić, dipl. ekonomist - voditeljica Odjela

 

Ana Lopac Papić, bacc. admin. publ. – tajnica Ustanove

 

Tanja Špoljarić – čistačica