Ulaz Babić Siča: zatvoreno

Projekti

Projekti

U sklopu svoga redovnoga rada, u suradnji sa znanstvenim institucijama, ustanovama, pojedincima i sponzorima, Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" provodi različite projekte. Cilj je znanstvenih i stručnih projekata proširiti saznanja o prirodnim vrijednostima parka, što je osnova za kvalitetno upravljanje. Projekti edukacije i promocije namijenjeni su posjetiteljima Parka i široj javnosti, a cilj im je edukacija o Nacionalnom parku "Sjeverni Velebit" i produbljivanje svijesti o višestrukoj vrijednosti ovoga prostora.

 

Važniji završeni projekti i projekti koji se trenutno provode u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit:

 • Očuvanje Krških ekoloških sustava (KEC- Karst Ecosystem Conservation project)
 • Znanstvena i stručna istraživanja
 • Obnova Velebitskog botaničkog vrta
 • Volontiranje u Parku
 • Europska destinacija izvrsnosti (EDEN)
 • Centar za posjetitelje Krasno
 • Uspostava osnovne infrastrukture za upravljanje Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit (u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP)
 • Mala zelena radionica

 


Očuvanje Krških ekoloških sustava (KEC)

Projekt očuvanja krških ekoloških sustava (KEC) se u Hrvatskoj provodio od 2003. do 2007. godine, kao projekt na nacionalnoj razini. Obuhvaćao je područje 5 parkova krškoga područja – uz NP Sjeverni Velebit sudjelovali su NP "Plitvička jezera", NP "Paklenica", NP "Risnjak" i Park prirode "Velebit". Projekt je provodilo Ministarstvo kulture u suradnji sa Svjetskom bankom, a financiran je sredstvima Fonda za globalni okoliš. Projekt je uključivao mnogobrojne aktivnosti, a među najvažnijima su izrada plana upravljanja, inventarizacija i kartiranje biološke raznolikosti, uspostava Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) i baze podataka o biološkoj raznolikosti i drugim prirodnim vrijednostima Parka. Projekt je osigurao i uređenje dijela infrastrukture (Upravna zgrada Parka, obnova prilazne ceste u Parku) te nabavu računalne i prezentacijske opreme. U sklopu projekta održane su i mnoge radionice s lokalnim stanovništvom, dionicima, turističkim organizacijama i slično, kao i tečajevi za djelatnike Parka, poput obuke u interpretacijskim tehnikama, učenje rada s GIS alatima i drugo.


Obnova Velebitskog botaničkog vrta

U suradnji s Botaničkim vrtom Botaničkog zavoda Sveučilišta u Zagrebu, od 2002. godine traje projekt obnove Velebitskog botaničkog vrta. Projekt uključuje inventarizaciju postojećih i donošenje novih biljaka u vrt, vrtlarske radove, obilježavanje biljaka, održavanje infrastrukture te promotivne aktivnosti. Povodom obilježavanja 40. obljetnice osnivanja u Vrtu su postavljene i poučne table.

 


Volontiranje u Parku

Od 2009. godine Park radi na razvijanju volonterskih programa, u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb. Volontiranje omogućava sudionicima da dožive Park iz nove perspektive, "iznutra", te da pritom steknu nova iskustva, poznanstva i pozitivno utječu na svijet oko sebe, darujući svoj rad i vrijeme. Za sad nudimo volonterima mogućnost volontiranja na poslovima pomoćnog vrtlarskog radnika u Velebitskom botaničkom vrtu, a u pripremi su i projekti korporativnog volontiranja.

Volonterski program u Velebitskom botaničkom vrtu


Centar za posjetitelje Krasno / Kuća Velebita

Ovim projektom Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" željela je u mjestu Krasnu, gdje se nalazi Uprava Parka, otvoriti moderni centar za posjetitelje, kako bi se sve većem broju posjetitelja ovog područja prezentirale prirodne i kulturne vrijednosti Parka i okolice, dodatno obogatila turistička ponuda Krasna i Grada Senja, te privukao veći broj turista u ovo područje, osobito u zimskom razdoblju, kad je posjećivanje prostora Parka onemogućeno. Područje Parka karakterizira izrazito krševit teren u kojem je pojava dubokih jama jedna od najvrjednijih karakteristika, koje su sjeverni Velebit uvrstile u najznačajnije speleološke lokalitete svijeta. Stoga su glavna tema Centra za posjetitelje duboke jame čijem se nastanku, osobitostima i istraživanjima, kao i geologiji općenito dalo važno mjesto. U Centru su također interpretirane teme vezane uz druge vrijednosti Parka (s naglaskom na činjenicu da je čitavo područje ujedno i dio ekološke mreže), poput različitih ekosustava (šuma i travnjaka), klime, meteorologije i kulturne baštine Parka, te je  prikazan utjecaj čovjeka na oblikovanje krajobraza i biološku raznolikost. U interpretaciji se koriste moderni pristupi koji od posjetitelja zahtijevaju interakciju i istraživanje, a sadržaji su obogaćeni multimedijalnim efektima (slike, zvukovi, mirisi). Unutar Centra je i informacijski centar Parka, te suvenirnica, prostor za manje prezentacije te prostor za kreativnu radionicu, namijenjen u prvom redu edukaciji školske djece kroz praktičan rad. Taj je sadržaj na raspolaganju i učenicima i učiteljima lokalnih osnovnih škola, za izvođenje dijela njihove nastave vezane uz prirodoslovne predmete. Pri izradi sadržaja osobito se vodilo računa o osobama s posebnim potrebama, kako bi im se omogućilo spoznavanje određenih pojava i doživljaja koje ne mogu ostvariti na prostoru Parka, jer im je u mnoge njegove dijelove zbog karakteristika terena pristup vrlo ograničen.

Doznajte više o cjelokupnom projektu: Kuća Velebita

 


Uspostava osnovne infrastrukture za upravljanje Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit (u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP)

Ovim projektom rekonstruirano je niz objekata na dva lokaliteta u vršnoj zoni Parka kako bi se unaprijedili upravljački mehanizmi i olakšao nadzor područja. Na području Velikog Lubenovca i Alana u sklopu projekta je obnovljeno nekoliko pastirskih stanova koji služe djelatnicima i suradnicima Parka za smještaj tijekom sezone posjećivanja. Dio stanova je stavljen u funkciju edukacije jer su objekti renovirani identično stočarskim stanovima koji su se koristili u prošlosti (suhozidna izvedba, ognjište, drvena šindra), kako bi se posjetiteljima Parka dočarao duh vremena i način života ljudi u prošlosti na ovim prostorima.

Doznajte više o cjelokupnom projektu: Pastirski stanovi

 


Mala zelena radionica

Projektom "Male zelene radionice" osmišljene su edukativne aktivnosti za različite skupine posjetitelja. Uz terenske radne listiće na temu prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka, Velebitskog botaničkog vrta i meteorološke postaje Zavižan te je opremljen prostor u Upravi Parka i Kući Velebita didaktičkim sadržajima za djecu.

 


Europska destinacija izvrsnosti (EDEN)

EDEN je skraćenica za Europske destinacije izvrsnosti (European Destinations of ExcelleNce) - projekt koji promiče modele održivog razvoja turizma u Europskoj zajednici. Projekt se zasniva na nacionalnim izborima turističkih destinacija izvrsnosti za svaku zemlju sudionicu, čime se stavlja naglasak na vrijednosti, raznolikosti, ali i zajednička obilježja europskih destinacija i promiče umrežavanje nagrađenih destinacija. Projekt ima za cilj razvijati i promovirati turistički manje razvijene destinacije.

Svake godine Europska komisija odabire temu, a kako je Hrvatska sudjelovala od samog početka u projektu, ima pet destinacija izvrsnosti na pet različitih tema:

 • 2007. - Turizam na ruralnom području (Best Emerging European Rural Destinations of Excellence) – Sveti Martin na Muri
 • 2008. - Turizam i lokalna nematerijalna baština (Tourism and local intangible heritage - ĐURĐEVAC - grad Picoka
 • 2009. - Turizam i zaštićena područja (Tourism and protected areas) – Nacionalni park Sjeverni Velebit
 • 2010. - Turizam uz vode (Aquatic Tourism) – Grad Nin
 • 2011. - Turizam i prenamjena obnovljenih fizičkih lokaliteta (Tourism and regeneration of physical sites) – Pustara Višnjica

Doznajte nešto i o drugim europskim destinacijama izvrsnosti.

 

Kako je sve počelo?

 

Izbor za Europske destinacije izvrsnosti započeo je 2005. godine kao pilot-projekt u zemljama članicama Europske unije. Hrvatska je dobila mogućnost sudjelovanja, ali bez prava na financijsku potporu (2006./2007.) kad je Sveti Martin na Muri proglašen za turističku destinaciju izvrsnosti na ruralnom području. U Hrvatskoj projekt „EDEN“ provodi Hrvatska turistička zajednica sa sustavom turističkih zajednica prema akcijskom planu potvrđenom od Europske komisije.

Nacionalni park "Sjeverni Velebit" pobjednik je trećeg hrvatskog izbora za Europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN) na temu Turizam i zaštićena područja. Turističke zajednice gradova i županija kandidirale su Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ukupno 19 destinacija, a povjerenstvo Ministarstva turizma i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice napravilo je odabir 10 destinacija zaštićenih područja od kojih je u uži izbor ušlo 5 kandidata. U najuži krug uz Sjeverni Velebit ušla su tri parka prirode - Učka, Papuk i Lastovsko otočje te Park šuma Trakošćan. Kriteriji koje je komisija ocjenjivala prilično su zahtjevni, a promatralo se nekoliko kategorija:

 • oblikovanje ponude zaštićenog područja (znanstveno-kulturna, odgojno-obrazovna, rekreativna, turistička),
 • uređenost i opremljenost destinacije i zaštićenog područja (pristupačnost, opremljenost, signalizacija, smještajni kapaciteti, atrakcije i kulturna baština),
 • gospodarenje zaštićenim područjem i mjere zaštite (plan upravljanja, prostorni plan, istraživački projekti, suradnja s lokalnom upravom),
 • socijalni utjecaji (vrsta posjetitelja, način posjete, edukacija),
 • ekonomski utjecaji (mogućnost zapošljavanja, razvijanje tradicijskih djelatnosti),
 • popratni sadržaji (manifestacije, suveniri, ostala ponuda),
 • komunikacija s posjetiteljima (promidžbeni materijali, info-centri).

Svaka kategorija i potkategorija ocjenjivane su ocjenom 1-5 te je Nacionalni park Sjeverni Velebit dobio 185 bodova od maksimalnih 190.

 

 

 

EDEN 2009. godine - što dalje?

 

Dodjela nagrada i priznanja i godišnji sastanak mreže EDEN destinacija organiziran je u sklopu obilježavanja Europskog dana Turizma i Europskog turističkog foruma u Bruxellesu.

Kao nacionalni pobjednik dobili smo priliku predstaviti Nacionalni park "Sjeverni Velebit", Grad Senj, ali i čitavu Hrvatsku na dvodnevnom sajmu EDEN destinacija koji se također održavao u sklopu obilježavanja ova dva važna datuma europskog turizma.

Predstavnici Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Senja i Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" sudjelovali su i na radionicama koje bi nam trebale pomoći u brendiranju i promociji EDEN destinacija, ali i razvoju indikatora pomoću kojih će menadžment destinacije pratiti održivost razvoja turizma.

Također Nacionalni Park "Sjeverni Velebit" potpisao je i Briselsku deklaraciju „Europska mreža destinacija izvrsnosti za održivi turizam“ kojom se obvezuje na razmjenu informacija i iskustava na web portalu kreiranom od strane Europske komisije, sudjelovanje na godišnjim radionicama te na provođenje akcija i zaključaka mreže, konstantnu izmjenu informacija i znanja vezanih uz turističke razvojne programe bazirane na održivom razvoju.

U cilju promocije Europske destinacije izvrsnosti i EDEN destinacija, Europska komisija predstavila je i svoje projekte - web portal, posebni dodatak od 30 stranica u publikaciji The Parliament Magazine, DVD film pod nazivom „Otkrijte europska skrivena blaga“, EDEN brošuru i plakate na kojima se promoviraju destinacije.

Na inicijativu EU svaka zemlja ima i svog EDEN ambasadora i EDEN novinara. U Hrvatskoj EDEN ambasador je gospođa Lidija Komes koja je odabrana na temelju svog dugogodišnjeg rada u zaštiti prirode i edukaciji najmlađih naraštaja, a EDEN novinar je gospođa Željka Sruk koja ima zadatak pratiti događanja uz EDEN destinacije.

Nakon ulaska u mrežu EDEN destinacija predstavnici parka sudjelovali su na redovitim godišnjim radionicama (Finska i Malta) koje su imale za cilj učvrstiti povezanost među postojećim destinacijama, izmijeniti primjere „dobre prakse“ i definirati daljnje korake u razvoju održivog turizma svakog pojedinog područja.

 

 

Projekt po vodstvom Europske komisije završen je 2011. godine, što znači da više neće biti izbora novih EDEN destinacija. No, to ne znači da projekt ne „živi“ i dalje. Naprotiv, u siječnju 2012. godine osnovana je i formalna Udruga EDEN destinacija sa sjedištem u Bruxellesu kojoj je pristupilo 69 od 98 članica Europskih destinacija izvrsnosti.

Svakako treba naglasiti kako se ovim projektom nastoji promicati europski turizam kao i turizam pojedinih zemalja i regija, nagrađenih destinacija te tako stimulirati druge destinacije da prihvate modele održivog razvoja turizma.

Javna Ustanova Nacionalni park "Sjeverni Velebit" i u sklopu svog Plana upravljanja definirala je svoj cilj: razviti dobro organiziran, održivi, neinvazivni edukativni i kulturni turizam, temeljen na prirodnim vrijednostima područja koji se u potpunosti preklapa s ciljem ovog projekta te će nastojati iskoristiti prednosti razvoja turizma i sustava posjećivanja, a nedostatke svesti na najmanju moguću mjeru.


 

Eden 55+

Nacionalni park "Sjeverni Velebit" je s EDEN (European Destination of Excellence) partnerima iz Slovenije, Austrije i Italije provodio projekt pod sloganom "Usporite da bi osjetili život u EDEN-u!", s ciljem uspostavljanja suradnje i razvoja zajedničkih programa EDEN destinacija susjednih zemalja, za ciljanu grupu posjetitelja, osobe starijih od 55 godina – parovi 55+ i žene 55+. Projekt se provodio od ožujka 2016. do srpnja 2017. godine pod nazivom: "Razvoj mreže turističkih proizvoda za populaciju 55+ - uspostava suradnje kroz lanac turističkih proizvoda u partnerskim EDEN destinacijama za povećanje konkurentskog i održivog razvoja - EDEN55plusNW". Glavne zadaće projekta bile su: analiza ponude svakog pojedinog područja (Solčavsko, Idrija, Nacionalni park "Sjeverni Velebit" i Vulkanland), analiza zahtjeva specifične grupe posjetitelja 55+ i osmišljavanje četiri petodnevna programa koji uključuju obilazak navedenih područja. Uz to, cilj je bio kroz EDEN mrežu promovirati i dalje razvijati dobro organiziran, održivi, neinvazivni edukativni kulturni turizam temeljen na prirodnim vrijednostima ovog područja.