Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 16:00

 

Park prirode Velebit

Park prirode Velebit

Park prirode "Velebit" obuhvaća površinu od 2200 km2, proteže se od prijevoja Vratnik na sjeverozapadu do kanjona Zrmanje na jugoistoku u dužini od 145 km. Sa zapadne strane graniči s Jadranskim morem, a s kopnene strane okružuju ga Gacko, Ličko i Gračačko polje s rijekama Gackom, Likom i Otučom. Park prirode "Velebit" najveće je zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj, a status zaštite dobio je zbog svojih prirodnih vrijednosti i značaja za očuvanje biološke raznolikosti. Velebit je 1978. godine uvršten u mrežu međunarodnih rezervata biosfere UNESCO-a. Unutar granica Parka smještena su i dva nacionalna parka, Nacionalni park "Paklenica" i Nacionalni park "Sjeverni Velebit".


Priroda i kultura

Najveći dio Parka građen je od sedimentnih stijena, vapnenaca, dolomita i velebitskih breča. Čitavo područje Parka obilježeno je velikim bogatstvom i raznolikošću podzemnih i površinskih krških oblika, od najsitnijih bezbrojnih grižina i škrapa, mnogobrojnih vrtača, dolaca, uvala, pa sve do velikih kukova, greda te špilja i dubokih jama. Na prostoru Parka nalaze se i različita staništa brojnih endema flore i faune. Najpoznatija je svakako velebitska degenija.

 

 

Mnogobrojni ostaci kulturnih spomenika, sakralnih objekata, starih stanova i planinskih naselja svjedoče o intenzivnom životu ljudi na planini. Ti spomenici, poput Pisanog kamena, mnogih mlinova, mirila, pastirskih stanova otkrivaju nam običaje i navike nekadašnjih stanovnika. Dio te prirodne i kulturnopovijesne vrijednosti Parka može se vidjeti šetnjom poučnim stazama poput Terezijane, poučne staze smještene na dionici ceste građene još 1786. godine koja je povezivala Karlobag s Gospićem, poučne staze "Kudin most" gdje se mogu upoznati i najljepši raskošni slapovi i sedrene kaskade Krupe. Taj most ujedno je i najstariji očuvani prijelaz preko Krupe. Nadalje, poučna staza Starigrad Senjski – Donja Klada, trasirana još 1847. godine, uvodi vas u niz prekrasnih jadranskih uvala.

 

 

Jedna od najljepših uvala svakako je Zavratnica koja je zaštićena i kao značajni krajobraz. Početkom 20. stoljeća u Zavratnici je izgrađena i gornja staza s vidikovcem, te šetnica uz more. Na južnom dijelu Parka prirode Velebit smještene su Cerovačke špilje koje su među najpoznatijim i najznačajnijim speleološkim objektima u Hrvatskoj. Kompleks čine 3 špilje (Donja, Srednja i Gornja) s ukupno 4 km istraženih kanala. Za turistički posjet uređeno je prvih 700 m Donje i Gornje špilje. Ove su špilje iznimno bogate nalazima iz davne prošlosti. Osim velike količine arheoloških ostataka, također su jedno od većih nalazišta špiljskog medvjeda u Hrvatskoj. Tako ovdje možete i danas vidjeti tragove "brušenja" medvjeda na stijenama nastale njihovim kretanjem uz stijenke špilja.

 

 

Više informacija o Parku prirode Velebit možete naći na web-stranicama: Park prirode Velebit

×
×