Dokumenti

Temelj za djelovanje Ustanove je Zakon o zaštiti prirode. Iz njega proizlaze svi važni akti na temelju kojih se upravlja prostorom Parka.

Zakon o zaštiti prirode definira nacionalni park kao:

"…prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih vrijednosti. Nacionalni park ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. U nacionalnom parku su dopuštene radnje i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode. U nacionalnom parku je zabranjena gospodarska uporaba prirodnih dobara".

Temeljni dokumenti i pravilnici