Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 16:00

STILL WATER REVIVAL - OBNOVA I OČUVANJE MALIH SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA KRŠKIH PLANINA U MEDITERANU

p stillKako bi olakšao korištenje vodenih resursa iz prirode, čovjek je gradio bunare i lokve. Rukom stvoreni slatkovodni ekosustavi služili su ljudima i njihovom blagu za opskrbu vodom, kao pojilišta divljim životinjama te su mjesta bogate bioraznolikosti. Krške planine su stoljećima korištene za ispašu, ali je u zadnjih nekoliko desetljeća došlo do velikog pada u broju stanovnika, kao i gubitka poljoprivredne infrastrukture (prirodne i umjetne lokve, suhozidi i drugi objekti korišteni u stočarstvu).

S trenutnim negativnim populacijskim i ekonomskim trendom, sve manje je i ispaše, što posljedično dovodi i do gubitka bioraznolikosti. Lokve i bunari su, uz bujične tokove, u krškim planinama skoro pa jedina vodena tijela. Iako su manjih dimenzija, zbog svojih ekoloških karakteristika, predstavljaju klasične planinske slatkovodne ekosustave i znatno se razlikuju od okolnog područja (trajan ili povremen izvor vode i vlage, drugačiji tip podloge, mogu podržavati obalnu vegetaciju i omogućuju prisustvo drugačije flore i faune). Međutim, njihov opstanak uvelike ovisi o stalnom održavanju, a napuštanjem regije od strane stanovništva prepušteni su sukcesiji te konačno i neizbježnom nestanku.

Projekt The Still Water Revival hvata se u koštac s izazovima obnove malih slatkovodnih ekosustava na krškim planinama, na kojima lokve i bunari predstavljaju važne točke bioraznolikosti te neprocjenjivu kulturnu baštinu lokalnih zajednica.

Područje obuhvaća tri parka prirode (Učka, Dinara, Biokovo) i jedan nacionalni park (Sjeverni Velebit) gdje se planira procijeniti stanje slatkovodnih ekosustava u projektnom području te obnoviti barem 10 lokvi i bunara na Dinari. Također, tijekom provedbe projekta razvijat će se adaptivni planovi upravljanja za sva zaštićena područja uključena u projekt i tako stvoriti preduvjete za buduće aktivnosti obnove, te će se provesti obnova barem jedne lokve i bunara na Biokovu, Sjevernom Velebitu, Dinari i Učki.

Provedbom projektnih aktivnosti planiramo i povećati svijest o važnosti obnove i održavanja slatkovodnih ekosustava na krškim planinama te osigurati održivost obnovljenih lokvi i bunara kroz primjenu caretaker programa, u sklopu kojeg ćemo motivirati lokalne zajednice da se uključe u program upravljanja kako bi osigurali dugotrajno očuvanje obnovljenih lokvi i bunara koje će se nastaviti i nakon završetka projekta. U program će biti moguće uključiti širok spektar dionika i organizacija, kako bi kroz raznolikost i zajedništvo ostvarili čim bolje rezultate. Kroz navedene projektne aktivnosti i očekivane rezultate, nastojimo potaknuti proces obnove važnih dijelova ovog suhog okoliša, koji dosad nisu primili pažnju koju zaslužuju. Uz obnovu samih ekosustava, nadamo se obnoviti i interes stanovništva za tradicionalne načine gradnje i tradicionalno stočarstvo te potaknuti želju za daljnjim aktivnostima obnove ovih objekata, koji predstavljaju neprocjenjivu ekološku i kulturnu vrijednost projektnog područja.

Gubitak ovih ključni ekosustava dovodi do značajnih gubitaka bioraznolikosti koja je vezana za njih, što negativno utječe na životinje poput vodozemaca i vodenih kukaca (vrste koje su barem dijelom svojeg životnog ciklusa vezane za vodu) te životinje koje ih koriste kao izvor pitke vode ili prostor za lov. Nadalje, gubitak ovih ekosustava dubinski utječe na stočare i pastire i dovodi do pogoršanja uvjeta za držanje stoke u nepristupačnim krajevima, a podržavanje postojećih stočara i ruralnih zajednica je ključno ako želimo sačuvati travnjake i slatkovodnu bioraznolikost, koji su oboje ovisni o ovakvom tradicionalnom načinu života te sačuvati taj aspekt kulturne baštine.

 
_____________________________

 

Puni naziv projekta: Still Water Revival – obnavljanje i očuvanje malih slatkovodnih ekosustava krških planina u Mediteranu

Nositelj projekta: Udruga Biom

Projektni partneri: Udruga 4 grada Dragodid, Javna ustanova Park prirode Biokovo, JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, JU Park prirode Učka, Hrvatske šume

Trajanje projekta: 1. travnja 2022. – 31. ožujka 2025

Vrijednost projekta: 664.910,00 EUR

Izvori financija: inicijativa Donors’ Initiative For Mediterranean Freshwater Ecosystems

logo still water partneri