Ulaz Babić Siča: zatvoreno

Istraživanja

Istraživanja prirodnih vrijednosti i kulturne baštine Nacionalnog parka jedna su od temeljnih aktivnosti Ustanove. Sustavna istraživanja započela su nakon osnivanja Ustanove, 2002. godine, a dosad je provedeno preko 120 istraživačkih projekata, od kojih je većina dugoročne prirode.

Velik dio dosadašnjih i tekućih istraživanja odnosi se na inventarizaciju, odnosno popisivanje prirodnih vrijednosti (pojedinih biljnih, gljivljih i životinjskih skupina i staništa) i kulturne baštine Parka. Provode se i istraživanja usmjerena k razumijevanju funkcioniranja ekosustava, te se uspostavljaju se i programi praćenja stanja (monitoring).

 

 

Uloga Ustanove je poticanje, organiziranje i potpora znanstvenim i stručnim istraživanjima, kao i sudjelovanje u njihovoj provedbi. Istraživanja u Parku provode brojni suradnici - znanstvene i stručne institucije, pojedinci i strukovne udruge.

Istraživanja su i temelj za planiranje upravljačkih akcija u Parku – zoniranja, poduzimanje mjera zaštite i očuvanja, uspostavu monitoringa, upravljanje posjetiteljima, edukaciju i drugo.

U svibnju 2017. god. održan je dvodnevni znanstveno-stručni skup „Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“, koji se održavao povodom 18 godina osnivanja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i 16 godina aktivnog djelovanja Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit. Skup je okupio oko 120 sudionika. Preko 60 predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, udruga i pojedinaca, koji su tijekom proteklih 15 godina vršili istraživanja u Parku s područja geologije i geomorfologije, raznih grana biologije, kulturne baštine, geodetskih znanosti, meteorologije i speleologije predstavilo je svoj dosadašnji rad na području Parka. Tom prigodom je tiskan Zbornik sažetaka: Zbornik sažetaka (pdf)

U Upravi Parka mogu se dobiti podrobniji detalji o dosad provedenim istraživanjima. Molimo vas da svoje upite uputite na adresu naše stručne službe.