Ulaz Babić Siča, Pet - Ned / Fri-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Proglašen Međunarodni dan georaznolikosti

Na 41. sjednici Generalne konferencije UNESCO-a, održanoj 23. studenoga 2021.g., donesena je odluka o proglašenju 6. listopada Međunarodnim danom georaznolikosti.

Kako bi se istaknula važnost georaznolikosti za održivo upravljanje planetom i dobrobiti čovječanstva, takav će dan ponuditi priliku za povećanje razumijevanja javnosti i poticanje međunarodne suradnje u upravljanju georaznolikosti i geobaštine Zemlje.

Pod pojmom georaznolikosti podrazumijevamo raznovrsnost stijena, fosila i minerala, reljefnih oblika i tla, kao i prirodne procese koje ih stvaraju i mijenjaju danas i tijekom geološke prošlosti. Georaznolikost utječe na naše živote kroz različite prirodne, ekonomske i društvene čimbenike, kao što su znanstvena istraživanja i edukacija, kulturna i estetska vrijednost, mineralne sirovine i energija, ali i turizam i rekreacija.

Više o Međunarodnom danu georaznolikosti možete pročitati na https://www.geodiversityday.org/

I Nacionalni park Sjeverni Velebit je dao maleni doprinos ovoj inicijativi, snimanjem kratke pričice o tome zašto je važna georaznolikost. Naš videuradak možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=kfMazIpZKD8&t=1s.

Nadamo se da će se obilježavanjem ovog dana promijeniti svijest o važnosti zaštite i očuvanja georaznolikosti i geobaštine i njihovoj ulozi u očuvanju cjelokupne prirode.