Ulaz Babić Siča: 8:00-18:00

 

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA I DATUMU ODRŽAVANJA TESTIRANJA KANDIDATA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA – EDUKATOR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine.

- odabrani kandidati pozivaju se na testiranje koje će se održati u utorak 13. srpnja 2021. godine u Upravi Nacionalnog parka u Krasnu, na adresi Krasno 96.:

S.K. – s početkom u 9.00 sati,

M.C.K. – s početkom u 10.00 sati.

Testiranje se sastoji od općeg i posebnog dijela te od psihološke procjene kandidata. Opći dio testiranja obuhvaća znanja iz zakonskog propisa koji regulira zaštitu prirode, poznavanja posebnih propisa koji reguliraju zaštitu prirode i poznavanja rada, ustrojstva, karakteristika i osobitosti Nacionalnog parka Sjeverni Velebit". Pravni izvori za testiranje: Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19) i Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).  Ostale relevantne informacije o Nacionalnom parku Sjeverni Velebit potrebne za testiranje nalaze se Planu upravljanja Nacionalnim parkom "Sjeverni Velebit" https://np-sjeverni-velebit.hr/www/images/dokumenti/upravljanje/propisi/NPSV_Plan_upravljanja.pdf  te na mrežnim stranicama Nacionalnog parka https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/ . Posebni dio testiranja obuhvaća praktičnu provjeru informatičkog znanja i stranog jezika.

Po utvrđenim rezultatima pisanog testiranja, kandidati koji zadovolje, odnosno koji na svakom dijelu testiranja ostvare najmanje 50% bodova, biti će naknadno pozvani na razgovor.

Molimo kandidate da svoj dolazak potvrde do ponedjeljka, 12. srpnja 2021. godine do 12:00 sati.