Informacije o stanju u Parku

Cesta koja vodi od glavnog ulaza u Park, Babić Siča do parkirališta ispod PD Zavižan, je u lošem stanju radi snijega, leda i vododerina. Prometnice iz smjera Jablanca prema Alanu i Krasna prema Štirovači nisu očišćene od snijega stoga nisu prohodne. Staze u Parku su također pod snijegom i ledom što otežava sigurno kretanje.

Foto: 1.04.2021
Robert Bogdanić, Vladimir Lopac