Eingangspunkt Babić Siča: Mon - Son 8:00 bis 16:00

 

Objavljen rad o fauni Lukine jame

U posebnom izdanju časopisa Diversity - Hotspots of Subterranean Biodiversity II objavljen je rad o fauni Lukine jame. U radu su objedinjeni svi do sada publicirani podatci o Lukinoj jami te podatci iz zbirki sa brojnih ekspedicija.

Time je Lukina jama i NP Sjeverni Velebit ušao u "visoko društvo" najbogatijih područja špiljskom faunom na svijetu.

Rad možete pronaći na linku ispod:

https://www.mdpi.com/1424-2818/15/6/726

 


 Vrste u Lukinoj jami

 

Presjek Lukine jame Darko Bakšić

logo off canvas