Eingangspunkt Babić Siča: 8:00-18:00

 

Svjetski dan voda

„Vodi je dana magična moć i ona je postala životni sok na Zemlji“ .... Leonardo da Vinci

U stalnom je kretanju i obnavljanju, ona prenosi sve pozitivne, ali i negativne utjecaje čovjeka.

Voda je naš najdragocjeniji resurs. Pristup vodi preduvjet je života i deklariranog prava za sve ljude naše planete. Stoga Skupština UN-a od 1993. godine proglašava 22. ožujak Svjetskim Danom voda. Na taj dan sve Zemlje svijeta trebaju kroz različite događaje, teme, akcije i aktivnosti educirati što veći broj ljudi o važnosti vode za život svakog živog bića ovog planeta i o potrebi njenog održivog korištenja. Rezolucijom Opće skupštine UN br. 64/292 iz 2010. g. pravo na vodu proglašava se ljudskim pravom, a Agendom 2030. za održivi razvoj iz 2015. g. postavlja se cilj da do 2030. g. svaki stanovnik ove planete ostvari to pravo, te da se uspostavi održivo upravljanje vodama i da svaki pojedinac ima održive higijenske uvjete. Teme obilježavanja Dana voda donose se temeljem sadašnjih i budućih rizika po svjetsko stanovništvo. Moto ovogodišnjeg praznika je Voda i klimatske promjene.

Svakom godinom 22. ožujak ima sve veći značaj zbog sve veće ugroženosti vodnih resursa izazvanih prekomjernom i neuravnoteženom potrošnjom, lošim upravljanjem vodnim resursima i intenzivnim zagađenjem. Unatoč značajnom napretku Agende 2030. g. taj cilj i dalje je nedostupan velikom dijelu svjetske populacije. Podaci ukazuje da u svijetu svake godine više od 255 500 djece mlađe od pet godina umire od bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnom vodom, više od 2 mlrd. ljudi nema pristup ispravnoj vodi u svojim domovima, preko 4 mlrd. ljudi izloženo je nestašicom vode tijekom najmanje jednog mjeseca i 4.5 mlrd. ljudi nema odgovarajuće sanitarne usluge… Nadalje istraživanje na uzorku od 100 000 bolnica pokazuje da polovica istraživanih bolnica nama tekuću vodu. Ovi brojevi govore o teškim uvjetima u mnogim područjima svijeta, zasad to su najčešće područja nerazvijenih Zemalja.

Danas se procjenjuje da bi u neizmijenjenim okolišnim uvjetima potražnja za slatkom vodom porasla do 2050. g. za 40%. No, uz klimatske promjene koje su već nastupile, nedostatak vode u budućnosti predstavljat će uvelike ogroman problem. U uvjetima nastupajućih globalnih zatopljenja, neuravnotežene i prevelike potrošnje, lošeg upravljanja vodnim resursima u mnogim dijelovima svijeta, biti će pokrenut „vodni stres“ i procjene su da će do sredine ovog stoljeća svaka četvrta osoba živjeti u Zemlji u kojoj će nedostatak vode biti stalan. Bez hitnog, učinkovitog i racionalnog upravljanja vodnim resursom danas, riskiramo buduće krajnje nepovoljne događaje, velike sporove između zajednica, naroda i Država.  

Klimatske promjene, koje se očituju u sustavnom povećanju temperature utječu na raspored oborina, kako u prostoru, tako i vremenu, na snagu oluja, suša, smjerove glavnih vjetrova i morskih struja, te pojavu lokalnih vremenskih uvjeta, s krajnostima velike vrućine i hladnoće. Kako su vode direktno povezane s klimom, tako i svaka promjena klime mijenja režim voda, a globalna  promjena atmosfere djeluje na cijeli vodeni ciklus. Zagrijavanjem se ubrzava isparavanje i mijenja se režim oborina koji uvjetuje preraspodjelu kopnene vode s nizom teško predvidivih pojava. Snaga takvih vremenskih uvjeta očitovala se u najtoplijoj godini prošlog stoljeća, u 1998., sa sezonskim uraganima u srednjoj Americi koji su odnijeli 10 000 života, sušama koje su opustošile Teksas, valovima višim od 10 metara koji su udarali u zapadnu obalu Amerike i poplavama rijeka poput Yantzge koja je u Kini poplavila okoliš i 230 milijuna ljudi ostavila bez domova. U ovom stoljeću nastupaju još ekstremniji događaji. 

Stručnjaci procjenjuju da će u narednim godinama više od 700 milijuna ljudi biti prisiljeno na migracije, odnosno trajno preseljenje zbog nestašice vode i posljedično povezanih zdravstvenih i prehrambenih nesigurnosti. Nažalost, klimatske migracije stanovništva već su započele. 

Stoga je na proslavi svjetskog Dana voda, prije dvije godine, Opća skupština UN-a proglasila cijelo desetljeće, od 2018. do 2028., međunarodnim desetljećem za akciju "Voda za održivi razvoj" – zdravstveno ispravna voda i sanitarna zaštita za sve ljude. Tom prilikom generalni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres izjavio je: "Upozorenja su potrebna. Ali samo strah neće umanjit opasnost.  Klimatske promjene mogu izgledat zastrašujuće, ali ako svaki pojedinac bude poduzeo samo jedan korak –  racionalno i učinkovito koristio vodu, umanjit će se negativni efekti ovih promjena. Ne možemo si priuštiti odlaganje, ne možemo više vodu uzimati zdravo za gotovo, voda je naš najdragocjeniji resurs bez kojeg nema života.  Također moramo i uravnotežiti svoje potrebe za vodom kako bi osigurali da vode ima za sve“.   

Na današnji Dan ključna poruka Opće skupštine UN-a je poticanje napora za ostvarenje Agende 2030, a kroz širenje znanja i informacija na društvenim mrežama o potrebi racionalnog i učinkovitog upravljanja vodnim resursima kako bi se podigla svijest i učinio što veći javni pritisak za hitne promjene. 

Svaka država mora razvijati programe učinkovitog upravljanja vodnim resursom, ali i raditi na programima smanjenja globalnog zatopljenja. U mnogim vodoopskrbnim sustavima bilježe se ogromni gubitci vode, dok se 80% otpadnih voda vraća u ekosustav bez obrade ili pročišćavanja te sudjeluje u zagađenju okoliša i staništa mnogih životinjskih i biljnih vrsta ali i vodnih rezervi. 

Ljudsko tijelo sastoji se od vode, gradovi, industrija, poljoprivreda, zdravstvo, sve što znamo ovisi o vodi.  Rješenja za zaštitu voda postoje, tehnologije postoje, i one se i dalje razvijaju, stoga je vrijeme da  promijenimo način razmišljanja o vodi.

Sretan dan voda!

logo off canvas