Eingangspunkt Babić Siča: Abgeschlossen

 

Obavijest o izboru ravnateljice

U natječajnom postupku za izbor ravnatelja/ravnateljice u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po objavljenom javnom natječaju u Narodnim novinama br. 80/17, od 16. kolovoza 2017., u javnom glasilu „Večernji list“ , od 16. kolovoza 2017., te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Ministarstavo zaštite okoliša i energetike donosi rješenje o imenovanju ravnateljice Javne Ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit", KLASA: UP/I-112-02/17-01/75, URBROJ: 517-04-17-1 od 25. rujna 2017. godine, Irena Glavičić Sertić, dipl. oec., imenuje se ravnateljicom Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit", na razdoblje od četri godine.

logo off canvas