Ulaz Babić Siča, Pet - Ned / Fri-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Obavijest o odabiru kandidata i datumu održavanja razgovora i testiranja kandidata

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA – EDUKATOR/ICA - 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

-    odabrani kandidati pozivaju se na razgovor i testiranje:

A.A.

A.Š.

V.I.

R.B.

Testiranje će se održati u ponedjaljak, 17. veljače 2020. godine, s početkom u 09:00 sati,  u zgradi Ustanove u Krasnu.

Testiranje se sastoji od općeg i posebnog dijela te od psihološke procjene kandidata. Opći dio testiranja obuhvaća znanja iz zakonskog propisa koji regulira zaštitu prirode, poznavanja posebnih propisa koji reguliraju zaštitu prirode i poznavanja rada, ustrojstva, karakteristika i osobitosti Nacionalnog parka Sjeverni Velebit". Pravni izvori za testiranje: Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19) i Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).  Ostale relevantne informacije o Nacionalnom parku Sjeverni Velebit potrebne za testiranje nalaze se u Planu upravljanja Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit http://www.np-sjeverni-velebit.hr/upravljanje/propisi/dokumenti/NPSV_Plan_upravljanja.pdf  te na mrežnim stranicama Nacionalnog parka http://www.np-sjeverni-velebit.hr/ . Posebni dio testiranja obuhvaća praktičnu provjeru informatičkog znanja i stranog jezika.

Po utvrđenim rezultatima pisanog testiranja, kandidati koji zadovolje odnosno koji na svakom dijelu testiranja ostvare najmanje 50% bodova, biti će pozvani na razgovor.

Molimo kandidate da svoj dolazak potvrde do petka, 14. veljače 2020. godine do 15:00 sati.

logo off canvas