Punto d'ingresso Babić Siča: Lun - Dom dalle 8:00 alle 16:00

 

KATALOG INFORMACIJA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

Propisi

KATALOG INFORMACIJA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK „SJEVERNI VELEBIT“

Katalog informacija Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ ustrojen je Odlukom Ravnatelja Ustanove (KLASA: 008-02/11-01/03, URBROJ: 2125/18-01-11-01), od dana 12. rujna 2011. godine, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 172/03, 144/10, 37/11 – OUSRH i 77/11). Katalog se vodi u elektroničkom obliku.

Službenik za informiranje, imenovan Odlukom Ravnatelja (KLASA: 008-02/11-01/03, URBROJ: 2125/18-01-11-02), dana 12. rujna 2011. godine, zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Pravo na pristup informacijama iz Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11 – OUSRH i 77/11).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na službenu adresu Ustanove:
  Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“
  Službenik za informiranje
  Krasno 96
  53274 Krasno

 • putem elektroničke pošte na adresu:
  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 • telefonom na broj:
  053 665 380

 • telefaksom na broj:
  053 665 390

 • usmenim putem:
  Osobno na zapisnik u službenim prostorijama Ustanove svakog radnog dana
  u vremenu od 8,00 – 15,00 sati, Krasno, Krasno 96.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11 – OUSRH i 77/11), Ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određenoj člankom 2. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 38/11). Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na pristup informacijama iz razloga ekonomičnosti ne plaća stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11 – OUSRH i 77/11) Ustanova uskraćuje pristup informaciji ako se radi o slučajevima izuzetaka od prava na pristup informacijama koja su određena člankom 8. istoga Zakona.

Dokumenti:

 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (PDF 218 kb)

 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF 220 kb)

 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. (PDF 220 kb)

 • Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ (PDF 630 kb)

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (PDF 483 kb)

 • Katalog informacija Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ (PDF 840 kb)

 • Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (PDF 778 kb)

logo off canvas