Ulaz Alan, Pet - Sub - Ned / Fri - Sat - Sun: 08:00 - 16:00 h

 Ulaz Babić Siča, Pon - Ned / Mon-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Odluka o obustavi javnog natječaja

Na temelju članka 21. Statuta javne Ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2125/18-01-15-18), ravnateljica  Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", dana 05. listopada donosi 

ODLUKU O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA

I. Obustavlja se postupak javnog natječaja za radna mjesta stručni/a suradnik/ca – edukator/ica (2 izvršitelja) i viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste ( 1 izvrištelj/ica) na određeno vrijeme objavljen 27. rujna 2017.g. u Narodnim novinama br. 96/17, web stranici Ustanove, oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Senju.

II. Postupak provedbe javnog natječaja iz točke I. ove odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti, zbog imenovanja ravnateljice Ustanove s datumom 25. rujna 2017. godine.

III. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Ustanove.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obustava postupka natječaja se objavljuje u Narodnim novinama br. 100/17. od 11. listopada 2017. godine. 

logo off canvas