Ulaz Babić Siča: zatvoreno

Neživa priroda

Neživa priroda

Neživu prirodu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit karakterizira prekrasan krški krajolik obilježen mnogobrojnim oblim vrhovima, velikim i malim, pravilnim i nepravilnim ponikvama i dolcima, planinskim rudinama i uvalama. Upravo je taj veličanstven krški reljef, nastao uslijed otapanja karbonatnih stijena (vapnenaca i dolomita) vodom obogaćenom ugljičnim dioksidom, bio jedan od glavnih razloga proglašenja Sjevernog Velebita nacionalnim parkom.

 

 

Šetnjom Nacionalnim parkom lako se mogu zapaziti i bezbrojni sitniji krški oblici koji poput najljepšeg krasopisa ispisuju gotovo sve stijene duž svih poučnih i planinskih staza. Ti bezbrojni mali, a ponekad i veći i veliki žljebasti oblici nazivaju se grižine.

 

 

No ispod površine nalazi se isto tako zanimljiv podzemni svijet nežive prirode koji je predstavljen mnogobrojnim podzemnim šupljinama. Najpoznatije među njima su jame. Njihovim otkrivanjem područje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, a napose Strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi, ulazi u grupu speleološki najzanimljivijih područja svijeta. Dosada su u samom srcu Parka otkrivene i dijelom i istražene i tri jame dublje od 1000 m, najdublje u Hrvatskoj.

 

 

Zahvaljujući u prvom redu geološkoj raznolikosti na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit stvoreni su preduvjeti za razvoj mnogobrojnih i raznolikih staništa i ekosustava. Oni su dom velikom broju gljivljih, biljnih i životinjskih vrsta koje su se tijekom evolucije morale prilagoditi i iznimno oštrim klimatskim uvjetima koji vladaju na ovom području.