Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 18:00

 

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA I DATUMU ODRŽAVANJA TESTIRANJA KANDIDATA - NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO suradnik/ica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA I DATUMU ODRŽAVANJA TESTIRANJA KANDIDATA - NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO suradnik/ica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

- odabrani kandidati pozivaju se na testiranje:

M.T.

Testiranje će se održati u petak, 5. srpnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati, u Upravi Nacionalnog parka u Krasnu, na adresi Krasno 96.

Testiranje se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio testiranja obuhvaća znanja iz zakonskog propisa koji regulira zaštitu prirode, poznavanja posebnih propisa koji reguliraju zaštitu prirode i poznavanja rada, ustrojstva, karakteristika i osobitosti Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit". Pravni izvor za testiranje je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a osobito: čl. 4., čl. 9. st. 1. t. 1.-15., čl. 111.-120., čl. 139. i čl. 153.-154.  Ostale relevantne informacije o Nacionalnom parku "Sjeverni Velebit" potrebne za testiranje nalaze se u Planu upravljanja Nacionalnim parkom "Sjeverni Velebit" https://np-sjeverni-velebit.hr/www/images/dokumenti/upravljanje/propisi/NPSV_Plan_upravljanja.pdf  te na mrežnim stranicama Nacionalnog parka https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/.

Posebni dio testiranja obuhvaća praktičnu provjeru informatičkog znanja i engleskog jezika sukladno navedenom u dostavljenom životopisu (pismena provjera) od strane vanjskog suradnika. 

Po utvrđenim rezultatima pisanog testiranja, kandidati koji zadovolje, odnosno koji na svakom dijelu testiranja ostvare najmanje 50% bodova, biti će naknadno pozvani na razgovor.