Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 16:00

 

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto referent/ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonsko obavljanje poslova)

U natječajnom postupku za radno mjesto za radno mjesto referent/ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonsko obavljanje poslova) (prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu KLASA: 011-01/12-01/02 URBROJ: 2125/18-01-12-01 od 20. prosinca 2012. godine), 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit”, po objavljenom javnom natječaju u "Narodnim novinama", broj 43/2024 od 10. 4. 2024. godine kao i na Internet stranici Nacionalnog parka te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donijeta je odluka o odabiru kandidata:

Tomislav Bogdanić

Svi kandidati dobiti će pisanu obavijest.

Odluka o odabiru