Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 16:00

 

Uspješno je završen projekt obnove i uređenja poučne staze u Velebitskom botaničkom vrtu

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisale su ugovor o financiranju projekta koji se financirao iz Mjere M08 Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, tipa operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Za ukupno prihvatljive troškove odobren je intenzitet potpore od 100 posto. Sredstva potpore osigurana su iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EU kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 posto udjela, a RH s 15 posto udjela.

U sklopu projekta uređene su staze, postavljeni stolovi i klupe i niz edukativnih ploča i signalizacije za posjetitelje, sve kako bi se povećala dostupnost rekreacijskih i zdravstvenih koristi šuma, bogate kulturne baštine, uz istovremeno podizanje spoznaje o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti, uslugama šumskih ekosustava te ekološkoj mreži NATURA 2000.

Bogatstvo flore

Velebitski botanički vrt osnovan je 1967. godine, na inicijativu dr. Frana Kušana, profesora na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, a nalazi se na Zavižanu na 1.480 metara nadmorske visine. Ideja koja je vodila osnivače botaničkog vrta aktualna je i danas, željeli su bogatstvo flore Velebita učiniti dostupnim ne samo znanstvenicima, istraživačima i zaljubljenicima u Velebit, već i svim posjetiteljima koji dođu na sjeverni Velebit. Nedugo nakon osnivanja Vrta okolno je područje proglašeno Posebnim botaničkim rezervatom Zavižan – Balinovac – Velika kosa.

Danas u Vrtu raste oko 300 biljnih vrsta od kojih su neke samonikle, dok su druge donesene s ostalih dijelova Velebita. Među njima su i neke rjeđe velebitske vrste velebitska degenija, hrvatska sibireja, krški runolist, velebitski klinčić , Kitajbelov jaglac, Kitajbelov pakujac, hrvatska gušarka. Posebno je zanimljiva velika kamenjara na kojoj rastu brojne atraktivne vrste. Do proglašenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit 1999. godine brigu o Vrtu vodili su djelatnici Šumarije Krasno, a stručni rad u Vrtu vodila je Komisija za predlaganje stručnih mjera i vršenje stručnog nadzora sastavljena od istaknutih znanstvenika i stručnjaka.