Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 16:00

 

Tradicionalna ispaša u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit

Od 11. lipnja na područje Parka sa svojom stokom stiže OPG Alan iz Donjeg Pazarišta. Tijekom lipnja i početkom srpnja goveda i ovce boraviti će na Lubenovcu, a nakon toga ispaša će se odvijati u južnom području Parka, na visokoplaninskim travnjacima Tudoreva, Mirova, Bilenskog, Šegotskog i Dundović padeža.

Povratkom tradicionalnog stočarstva nastoji se očuvati raznolikost, bogatstvo i ljepota visokoplaninskih travnjaka, s mnogim endemima dinarskog krša. Tisućama godina čovjek je stvarao Velebitske travnjake krčenjem šuma kako bi oslobodio površine za ispašu svoje stoke. No, nestankom stočarstva travnjačke površine se smanjuju i zarastaju, njihovo mjesto zauzima šikara i šuma te se mijenja opća slika krajolika. Postupnim nestankom staništa tako nestaju i mnoge vrste biljaka, gljiva i kukaca.

Stoga, kako bi se sačuvao barem dio tih vrijednih staništa, Park je 2017. g. započeo s provedbom aktivnosti revitalizacije visokoplaninskih travnjačkih površina. Provedba traje petu godinu samo zahvaljujući ljudima koji su u ovo moderno doba spremni živjeti u planini i time pridonositi očuvanju biološke raznolikosti Velebita.

Stoga vas molimo dragi posjetitelji da podržite ove aktivnosti. Vaša pomoć sastojat će se u tome da ne prilazite području gdje se odvija stočarstvo. Ne uznemiravajte stoku, ne uznemiravajte njihove pse čuvare jer oni pomažu pastirima u zaštiti stoke od napada velikih zvijeri poput vuka, medvjeda i risa.

 


 

Mladen Ognjenovic foto NPSV 06 2019 15