Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 16:00

 

Istraživači Velebita – u Krasnu demonstriramo suvremeno europsko obrazovanje za osnovnoškolce

U okviru programa popularizacije znanosti i STEM područja u Kući Velebita u Krasnu se 25.11.2022. održava obrazovno događanje za osnovnoškolce iz Senja i Krasna. Ideja je da stručnjaci kroz zanimljive radionice u duhu suvremenog europskog obrazovanja djecu upoznaju s temama koje povezuju znanost i svakodnevni život. Ovaj puta teme su klimatske promjene, geologija i sport. U budućnosti bi ovakvi sadržaji trebali biti dostupni svim školarcima u okviru izvan učioničke nastave.

Radionice će voditi stručnjaci iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog športskog muzeja. Organizatori su Nacionalni park Sjeverni Velebit i Speleološko društvo Velebit u okviru programa Istraživači Velebita podržanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Djeca će istraživati, kritički razmišljati, sve u izvan učioničkom i poticajnom okruženju suvremeno opremljenog prezentacijskog centra. Klimatske promjene danas su jedna od najvažnijih svjetskih tema, te se različiti aspekti ove teme uvode u obrazovanje. Osim toga sve više suvremenih zanimanja vezano je uz tu tematiku.  Pokusima i modelima znanstvenici Andreja Sironić iz Instituta Ruđer Bošković i Dalibor Paar s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu upoznati će djecu s osnovnim pojmovima i konceptima vezanim uz klimatske promjene. To im može biti temelj za daljnje dublje razumijevanje ove tematike, a možda neke od njih potaknuti i na aktivnu ulogu kroz izbor zanimanja ili konkretne aktivnosti vezane uz stakleničke plinove, otpad, plastike u okolišu i klimatske ekstreme.

Geolozi Damir Lacković i Petra Šparica iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja djecu će učiti prepoznati stijene u kojima se stvara krški reljef sa špiljama i jamama te stijene koje se ne otapaju te zbog toga uvjetuju stvaranje drugačijeg reljefa, bez površinskih i podzemnih krških oblika. Hrvatski krš je na svjetskoj razini važno područje zbog georaznolikosti, bioraznolikosti i izvora pitke vode.

Malo drugačiji pristup temi sporta u obrazovnom kontekstu prikazati će profesor Marijan Sutlović iz Hrvatskog športskog muzeja. Na tragu najpoznatijeg hrvatskog sportskog „prosvjetitelja“ Franje Bučara na igraonicama će se polaznicima kroz kratki uvod predstaviti počeci tjelesne kulture u školama. Aktivnosti su kombinacija individualnih i grupnih vježbanja protkanih davno zaboravljenim igrama. Kroz zabavnu interakciju polaznicima se daje novi uvid u sadržaj i potiče ih se na fizičku aktivnost i ukazuje na ljudsku potrebu za kretanjem i igrom.

 


 slika 3