Ulaz Babić Siča: zatvoren

 

Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu Plana upravljanja Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Na temelju članka 138. Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/ 19 i 127/19), članka 16., stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnost i u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novine" 64/08) i Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u javnu raspravu, donesenoj na 31. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit" (KLASA: 612-07/16-01/09, URBROJ: 2125-3-2/18-01-22-26  od 21. srpnja 2022.), Javna ustanova ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit" objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA NACIONALNIM PARKOM SJEVERNI VELEBIT I PRIDRUŽENIM ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja).

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja trajat će 30 dana, od 01. kolovoza 2022. do 30. kolovoza 2022. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 7:00 - 15:00 sati u sjedištu Javne ustanove ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit" na adresi Krasno 96, 53274 Krasno.

Prijedlog Plana upravljanja može se preuzeti i na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit" (https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/).

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana upravljanja održat će se dana 10. kolovoza 2022. godine u 10:00 sati u sjedištu Javne ustanove ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit" na adresi Krasno 96, 53274 Krasno.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana upravljanja mogu se dostaviti u pisanom obliku na slijedeće načine:

- poštom na adresu: Javna ustanova ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit", Krasno 96, Krasno s naznakom naznakom „Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“

-  na e-mail adresu Javne ustanove ,,Nacionalni park Sjeverni Velebit" Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

 

RAVNATELJICA

Irena Glavičić Sertić, dipl.oec.

Prijedlog Plana upravljanja

Obavijest o provođenju javne rasprave

Odluka Upravnog vijeća