Ulaz Babić Siča: zatvoren

 

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju staze i stuba u "Velebitskom botaničkom vrtu" - odluka o odabiru

Javna ustanova Nacionalni Park Sjeverni Velebit provodi projekt Poučna staza u Velebitskom botaničkom vrtu na osnovu Ugovora o financiranju iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

U sklopu tog projekta izašao je Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju staze i stuba u Velebitskom botaničkom vrtu, te je donesena Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja.

Odluka o odabiru