Ulaz Babić Siča: zatvoreno

 

Jama Nedam: Dosegnuta dubina od 1335 metara

U sklopu projekta Speleološka Istraživanja hrvatskog krša od 15. – 22. lipnja 2022. na prostoru Nacionalnog parka Sjeverni Velebit održava se speleološka ekspedicija Nedam 2022. kojoj je cilj istražiti i prikupiti nova saznanja o velebitskom krškom podzemlju. Organizatori ekspedicije su SO PDS Velebit i Komisija za speleologiju HPS-a.

Voditeljica ekspedicije Maja Marinić izvijestila je dana 20.6.2022. da su tijekom istraživanja jame Nedam otkriveni i istraženi novi podzemni kanali te je u jami dosegnuta dubina od 1335 metara. Dosegom te dubine jama Nedam premašila je Slovačku jamu i sada je druga najdublja poznata jama u Hrvatskoj. Najdublji je jamski sustav Lukina jama – Trojama, dubok 1431 m, koji se također nalazi u području Hajdučkih kukova na sjevernom Velebitu.

U jami Nedam je tijekom ovog istraživanja izveden niz izrazito zahtjevnih speleoronilačkih zarona u sifonima u nižim dijelovima jame. Istraživači su preronili jedan sifon koji se ronio i zadnje dvije godine i pronašli još dva sifona koje nisu ronili. Tijekom ove ekspedicije topografski je snimljeno i nacrtano više od 300 metara nove duljine i novih 85 metara dubine.

Speleološki klubovi i odsjeci organizirani u Komisiji za speleologiju HPS-a tijekom ljeta izvest će još niz speleoloških ekspedicija i logora te će nastaviti istraživanja jama na području sjevernog i srednjeg Velebita, na području Crnopca na južnom Velebitu te na području Cetine, Konavala i drugdje.

Izvor: www.gorstaci.com

 Ulazna vertikala u jami Nedam