Ulaz Babić Siča: zatvoren

 

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju staze i stuba u "Velebitskom botaničkom vrtu" - odluka o poništenju

Javna ustanova Nacionalni Park Sjeverni Velebit provodi projekt "Poučna staza u Velebitskom botaničkom vrtu" na osnovu Ugovora o financiranju iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.


U sklopu projekta izašao je Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju staze i stuba u Velebitskom botaničkom vrtu, gdje je odabran najpovoljniji poniditelj koji je  odustao od potpisa Ugovora, stoga je donesena je Odluka o poništenju.