Ulaz Babić Siča: zatvoren

 

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju "Premužićeve staze"

Javna ustanova Nacionalni Park Sjeverni Velebit provodi projekt "Premužićeva staza" na osnovu Ugovora o financiranju iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

U sklopu tog projekta izašao je Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju Premužićeve staze. Rok za dostavu ponuda je 04.05.2022. do 12:00 sati.

Poziv se nalazi na stranicama Portala ponuda Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na poveznici  https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx.

Projektna dokumentacija se nalazi u privitku Projektna dokumentacija.