Ulaz Babić Siča: 8:00-16:00

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu i oblikovanje edukativno informacijskih ploča za poučnu stazu u „Velebitskom botaničkom vrtu“

Javna ustanova Nacionalni Park Sjeverni Velebit provodi projekt Poučna staza u Velebitskom botaničkom vrtu na osnovu Ugovora o financiranju iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

U sklopu tog projekta izašao je Poziv na dostavu ponuda za izradu i oblikovanje edukativno informacijskih ploča za poučnu stazu u „Velebitskom botaničkom vrtu. Rok za dostavu ponuda je 11.02.2022. do 12:00 sati.

Poziv se nalazi na stranicama Portala ponuda Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na poveznici https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx