Ulaz Alan, Pet - Sub - Ned / Fri - Sat - Sun: 08:00 - 16:00 h

 Ulaz Babić Siča, Pon - Ned / Mon-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Stručna praksa studenata Šumarskog fakulteta i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na području Nacionalnog parka

Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove su godine sudjelovali od 30. kolovoza do 10. rujna u programu stručne prakse na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Program stručne prakse provodio se u suradnji između profesora i suradnika sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i djelatnika NP Sjeverni Velebit, u sklopu EU projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na Šumarskom fakultetu“.  
Tijekom stručne prakse studenti su se upoznali sa strukturom i radom Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit sudjelujući u svakodnevnim aktivnostima i poslovima djelatnika Parka, a kroz postav Kuće Velebita prezentirane su im prirodne i kulturne vrijednosti Nacionalnog parka. S djelatnicima Nacionalnog parka sudjelovali su u protupožarnim i zaštitarskim ophodnjama, nadzoru terena, redovitom praćenju stanja potkornjaka. Upoznali su se i sa poslovima održavanja osnovne infrastrukture Parka, kao i informiranjem posjetitelja na ulaznim točkama u Park. U sklopu izrade Programa zaštite, njege i obnove šuma za NP Sjeverni Velebit djelatnici tvrtke „Lipov gaj“ studente su upoznali s metodologijom prikupljanja podataka na terenu. Sa suradnicima sa Šumarskog fakulteta uzimali su izvrtke, mjerili visine i prsne promjere u svrhu analiziranja dinamike prirodne obnove sastojina obične smreke, a izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac upoznao ih je s prašumskim ekosustavima. Zanimljivo je bilo i s prof. dr.sc. Borisom Hrašovcem s kojim su obišli područje Velikog Lubenovca, a zatim su brojili potkornjake koji su sakupljeni pomoću feromonskih klopki na 12 lokacija u Parku. 
Projektom „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ želi se pružiti podrška povećanju zapošljavanja studenata Šumarskog fakulteta na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse.