Ulaz Alan, Pet - Sub - Ned / Fri - Sat - Sun: 08:00 - 16:00 h

 Ulaz Babić Siča, Pon - Ned / Mon-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta za tip operacije 8.5.2. iz mjere M08 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala je Ugovor o financiranju dva projekta koji se odnose na obnovu i uređenje Premužićeve staze i poučne staze u Velebitskom botaničkom vrtu.

Projekt obnove i uređenja spomenutih staza financira se iz Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava«, tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  Za ukupno prihvatljive troškove odobren je intenzitet potpore od 100 % za oba projekta. Procijenjeni iznos potpore za projekt obnove Premužićeve staze odobren je u iznosu od 407.247,50 kn,  a projekt poučne staze u Velebitskom botaničkom vrtu u iznosu od 361.910,00 kn. Sredstva potpore osigurana su iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EU kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 % udjela, a RH s 15 % udjela. Kroz projekt će se urediti staze, postaviti stolovi i klupe i niz edukativnih ploča i posjetiteljske signalizacije, kako bi se povećala dostupnost rekreacijskih i zdravstvenih koristi šuma, bogate kulturne baštine koja nam je dana u naslijeđe, uz podizanje spoznaje o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti, uslugama šumskih ekosustava te ekološkoj mreži NATURA 2000.