Ulaz Babić Siča: 8:00-18:00

 

Projekt Memorie

U današnje vrijeme svjedočimo sve češćim prirodnim katastrofama poput požara, koji uslijed klimatskih promjena postaju sve jači i zauzimaju sve veće površine. Poznato je da požari izravno i relativno brzo mijenjaju prirodna staništa, no kako bismo mogli procijeniti njihov utjecaj na bioraznolikost u cjelini, potrebno je znati kakve promjene izazivaju u zajednicama koje naseljavaju zahvaćena staništa.

Dana 17. lipnja 2021. u južnom dijelu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit postavljeno je istraživanje u kojem će biti proučen utjecaj šumskih požara, kao jedne od posljedica klimatskih promjena, na zajednice beskralježnjaka i praživotinja tla, u sklopu projekta „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima - MEMORIE“ (KK.05.1.1.02.0009), u sklopu Poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, voditelj projekta: doc. dr. sc. Stjepan Mikac, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U postavljanju istraživanja, pod vodstvom doc. dr. sc. Andreje Brigić (voditeljica modula bioraznolikost) sudjelovali su istraživači s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Fran Rebrina, mag. biol. exp. Vesna Gulin, mag. oecol. i Vladimir Bartovsky.

Više o projektu pročitajte ovdje:

https://www.sumfak.unizg.hr/memorie/hr/o-projektu/podrucja-istrazivanja-i-aktivnosti/#t1045