Ulaz Alan, Pet - Sub - Ned / Fri - Sat - Sun: 08:00 - 16:00 h

 Ulaz Babić Siča, Pon - Ned / Mon-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

VELEBITSKE ŠUME - SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA

Povodom upisivanja bukovih šuma Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Nacionalnog parka Paklenica na UNESCO-v Popis svjetske baštine Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira popularno stručna predavanja "VELEBITSKE ŠUME - SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA", u petak 01. prosinca 2017. godine u 18:00 sati u Domu kulture M. C. Nehajeva Senj.

Teme predavanja su slijedeće:

• Vegetacijske značajke šumskih staništa u NP Sjeverni Velebit / prof.dr.sc. Joso Vukelić
• Interakcija prirodnih požara i životnog ciklusa prašuma crnoga bora / Anja Žmegač, mag.ing.silv.
• Unutargodišnja dinamika rasta obične smreke u NP Sjeverni Velebit / Domagoj Trlin, mag.ing.silv.
• Rekonstrukcije ekstremnih klimatskih prilika na području NP Sjeverni Velebit / doc.dr.sc. Stjepan Mikac
• Dinamika populacije štetnih insekata, uzroci i posljedice / prof.dr.sc. Boris Hrašovec