Ulaz Babić Siča, Pet - Ned / Fri-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Obavijest o natječaju - stručni/a suradnik/ca edukator/ica

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

  •     stručni/a suradnik/ca – edukator/ica –  2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

        

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 104/17, od 25. listopada 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

- Natječaj stručni/a suradnik/ca - edukator/ica

logo off canvas