Ulaz Babić Siča, Pet - Ned / Fri-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU - STRUČNI/A SURADNIK/CA EDUKATOR/ICA

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 517-03-1-1-18-171 od 31. prosinca 2018.) ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, donijela je Odluku kojom se raspisuje

 NATJEČAJ

za radno mjesto:

stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 104/19, od 30. listopada 2019. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 


logo off canvas