Eingangspunkt Babić Siča: Mon - Son 8:00 bis 16:00

 

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskih odobrenja za obavljanje aktivnosti organiziranog turističkog vođenja uz promatranje i praćenje sastavnica divlje prirode te tumačenja obilježja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ dana  29. travnja 2020. godine objavljuje

 POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u postupku je dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje organiziranog turističkog vođenja uz promatranje i praćenje sastavnica divlje prirode te tumačenja obilježja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Cijeli tekst javnog poziva nalazi se u PDF-formatu.

 


logo off canvas