Ulaz Alan, Pet - Sub - Ned / Fri - Sat - Sun: 08:00 - 16:00 h

 Ulaz Babić Siča, Pon - Ned / Mon-Sun: 08:00 - 16:00 h

 

Natječaj za radno mjesto čuvar/ica prirode III. vrste – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ: 2125/18-01-21-05

Na temelju čl. 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za radno mjesto čuvar prirode III. vrste (KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 517-02-1-1-21-214 od 19. siječnja 2021.) Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ donijelo je Odluku (KLASA: 112-02/20-01/01, URBROJ: 2125/18-01-21-04 od 22. ožujka 2021. godine) kojom se raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

čuvar/ica prirode III. vrste – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 29/21, od 24. ožujka 2021. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 


logo off canvas