Eingangspunkt Babić Siča: Abgeschlossen

 

Obavijest o natječaju - informator i. vrste i edukator

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta:

a) stručni/a suradnik/ca – edukator/ica –

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu "Centar za posjetitelje Krasno" tijekom razdoblja ugovora na snazi) - zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

b) viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste –

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 96/17, od 27. rujna 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

logo off canvas